субота, 15 червня 2024 р.

Педагогічний дизайн (презентація)

 

Педагогічний дизайн у НУШ (відео)

Усі охочі можуть переглянути трансляцію вебінару на ютуб-каналі МОН України за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=mVwenQvXpGs

ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІЇ»

Професійний кейс учителя технологій: документація та проблеми її оформлення

Збірник тез "Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, мистецтво формування ландшафту"

 

субота, 17 лютого 2024 р.

Вебінар "Застосування можливостей штучного інтелекту у технологічній освітній галузі"

 

Застосування можливостей штучного інтелекту

у технологічній освітній галузі

 

16 лютого 2024 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся вебінар для учителів трудового навчання, технологій та креслення на тему: «Застосування можливостей штучного інтелекту у технологічній освітній галузі».

Розпочався захід о 13 год 00 хв.

 

У вебінарі взяли участь: Колодійчук О. Я., доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук; Олексюк О. Р., доцентка кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОКІППО, кандидатка педагогічних наук; Мочук О. Б., методистка центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Тернопільського ОКІППО; Ходзицька І. Ю., учителька загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №243» Подільського району м. Києва та 75 педагогічних працівників з Тернопільської області.

Розпочав захід Олег Колодійчук, який привітав учасників і озвучив регламент роботи.

Після нього виступила Олеся Олексюк, яка висвітлила перспективи використання технологій штучного інтелекту в освіті.

Стрімкий розвиток технологій, повсюдна цифровізація, глобалізація призвели до кардинальних змін на ринку праці та мають значний вплив на його формування і в майбутньому. Такі перетворення зумовили появу нових галузей і відповідно нових професій та спричинили значний дефіцит фахівців. Безперечно, інновації сьогодні є визначальним чинником економічного зростання і розвитку людського потенціалу для тих країн, які використовують і реалізують сучасні технологічні можливості.

Відповідно актуальною проблемою для освіти є підготовка молодого покоління до життя у високотехнологічному світі через розвиток інтересу в здобувачів до технологій, наукових досліджень, вирішення глобальних проблем. Переваги штучного інтелекту: автоматизувати завдання, обробляти великі обсяги даних і надавати прогностичну інформацію дедалі більше революціонізує різні аспекти нашого повсякденного життя. Цей аспект надає штучному інтелекту статусу перспективної технології для інноваційних рішень. Тому потрібно розуміти необхідність ознайомлення школярів з технологіями штучного інтелекту, і як вони впливатимуть на різні сфери діяльності людини. Підготовити їх до більш ґрунтовного вивчення таких питань: що таке машинне навчання, що означає комп’ютерний зір, як працюють системи аналізу обличчя та розпізнавання голосу тощо.

Оксана Мочук ознайомила присутніх з можливостями застосування інструментів штучного інтелекту для формування та розвитку графічної грамотності учнів/учениць.

Для того щоб кожний, хто займається проєктуванням і конструюванням виробів, від учня до інженера-конструктора мав змогу розібратися в позначках на креслениках та виготовити виріб, існують єдині для всіх правила та вимоги до виконання та оформлення графічних конструкторських документів. Кресленик і ескіз є основними графічними зображеннями – вони складаються з ліній, штрихів, точок.

У наш час існують програми, які уможливлюють виконання креслеників на комп’ютері, які спрощують процес створення креслень. Кресленики в подібних програмах можна створити набагато швидше, ніж олівцем на аркуші паперу, а в разі допущення помилок їх можна легко виправити за кілька кліків.

Використання електронних програм на уроках креслення може значно збагатити навчальний процес та надати учням нові можливості для творчості та самовираження. Ось кілька можливостей застосування програмного забезпечення на уроках креслення:

1. Графічний планшет (дигітайзер). Використання цього девайсу дозволяє учням якісно виконувати кресленики, що сприяє розвитку їхніх графічних навичок.

2. Програми для виконання креслеників. Існує безліч програм, які дозволяють користувачам створювати кресленики на комп’ютері або планшеті. Наприклад: Adobe Photoshop, Autodesk SketchBook, Procreate та багато інших. Ці програми надають великий вибір інструментів та можливостей для творчості.

3. Моделювання в тривимірному просторі. Є програми, які дають можливість створювати тривимірні моделі, що може бути корисно для учнів, які цікавляться дизайном або архітектурою. Наприклад: Blender, Autodesk Maya, SolidWorks.

4. Функції автоматичного коригування та навчання. Деякі програми мають функції автоматичного коригування, тобто можуть аналізувати та виправляти розміри, пропорції та інші аспекти графічних зображень (креслеників, технічних малюнків, фотографій, ескізів, схем та ін.).

Ірина Ходзицька, яка є співавторкою підручників, посібників та іншого навчально-методичного забезпечення навчального предмета «Технології», розповіла про особливості його методичної та інформаційної підтримки.

Олег Колодійчук озвучив окремі аспекти щодо можливостей використання штучного інтелекту (ШІ) у технологічній освіті в ЗЗСО.

У сучасному світі значущість інформаційних технологій для життєдіяльності людини зростає з кожним роком. Вони не лише допомагають сучасній людині справлятися із складними справами, але й здатні полегшити людську діяльність. Такі сучасні цифрові інструменти та технології як штучний інтелект, інтернет речей, блокчейн, робототехніка та багато інших можливостей покликані змінити суспільство та зробити його ще більш інформаційним. Найбільш цікавим на сьогодні є питання можливостей використання штучного інтелекту – науки та технології створення інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп’ютерних програм. До штучного інтелекту також відносять цілу низку алгоритмів та програмних систем, що здатні розв’язати задачі так, як це було б зроблено людиною. Штучний інтелект розуміє мову, вміє думати, весь час вчиться та діє.

(Слайд 2) Штучний інтелект (ШІ) має значний потенціал у покращенні технологічної освіти на різних рівнях, починаючи від школи і закінчуючи вищими навчальними закладами. Ось деякі приклади, які демонструють використання ШІ в технологічній освіті:

1.                 Персоналізоване (адаптивне) навчання. Системи навчання, які використовують ШІ, можуть адаптувати навчальний матеріал до індивідуальних потреб кожного учня, враховуючи його темп навчання, рівень знань і особисті вподобання.

2.                 Онлайн-курси та платформи. Платформи для навчання онлайн, такі як Coursera, Udacity та edX, використовують ШІ для автоматизації оцінювання завдань, надання зворотного зв’язку учням та навчального аналізу даних.

3.                 Віртуальні лабораторії. Інтерактивні віртуальні лабораторії дозволяють учням експериментувати та вивчати наукові концепції без необхідності доступу до фізичного обладнання. ШІ може моделювати реальні ситуації та допомагати учням зрозуміти результати експериментів.

4.                 Віртуальні асистенти для навчання. Використання віртуальних асистентів, які працюють на базі ШІ, може забезпечити доступ до навчальної інформації та відповідей на запитання у будь-який час, що сприяє постійному навчанню.

5.                 Автоматизовані тести та оцінювання. ШІ може автоматизувати процес створення тестів, оцінювання відповідей учнів та надання зворотного зв’язку. Це дозволяє вчителям ефективно відстежувати прогрес учнів та ідентифікувати їхні потреби.

6.                 Програмування та розвиток навичок STEM. ШІ може бути використаний для створення інтерактивних навчальних ігор та додатків, що допоможуть учням вивчати програмування та розвивати навички STEM (наука, технології, інженерія та математика).

7.                 Створення відкритих освітніх ресурсів. ШІ може бути використаний для аналізу великої кількості даних з метою створення відкритих освітніх ресурсів (OER), які доступні для вчителів та учнів у всьому світі.

8.                 Автоматизована генерація змісту. ШІ може допомагати автоматизувати процес створення навчальних матеріалів, включаючи підготовку лекційних матеріалів, вправ та тестів.

Ці приклади демонструють широкі можливості використання штучного інтелекту в технологічній освіті для поліпшення навчання та підвищення якості освіти.

(Слайд 3) Існує кілька інструментів та програм, які використовують ШІ для створення інтерактивних уроків та покращення вивчення практичних навичок на уроках навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології». Ось деякі з них:

1.                 Google Classroom – це платформа, яка дозволяє вчителям створювати інтерактивні завдання, спілкуватися з учнями та використовувати штучний інтелект для збору даних про навчальні успіхи учнів.

2.                 Kahoot! – це сервіс, який дозволяє створювати ігри-вікторини, що допомагають учням закріплювати матеріал. ШІ може аналізувати відповіді учнів та надавати вчителям звіти про їх прогрес.

3.                 Virtual Robotics Toolkit – це програмне забезпечення, яке дозволяє учням вивчати робототехніку шляхом програмування віртуальних роботів. ШІ може аналізувати рішення учнів та надавати рекомендації щодо покращення їхніх навичок.

4.                 Codecademy – це платформа для вивчення програмування, яка використовує ШІ для створення інтерактивних уроків та персоналізації навчання для кожного користувача.

Ці інструменти та програми допомагають створювати заняття та завдання, які активізують учнів та сприяють їхньому навчанню за допомогою ШІ.

Для виконання практичних завдань на уроках трудового навчання та технологій штучний інтелект може бути використаний таким чином:

1.                 Симуляції та віртуальні лабораторії. ШІ може допомогти в створенні віртуальних середовищ, де учні можуть виконувати практичні завдання безпечно та без реальних матеріальних ресурсів. Наприклад, вони можуть вивчати технології роботи з інструментами або виготовлення предметів віртуально.

2.                 Допоміжні інструменти та програми. ШІ може надавати інструменти та програмне забезпечення для допомоги у виконанні практичних завдань. Наприклад, інтерактивні програми для проєктування та моделювання можуть допомогти учням створювати та тестувати свої ідеї перед виготовленням реальних виробів.

3.                 Аналіз та оцінка результатів. Системи ШІ можуть аналізувати результати практичних завдань учнів, надаючи детальні звіти про їхню продуктивність та вказуючи на можливі шляхи покращення. Це допомагає вчителям індивідуалізувати навчання та підтримувати учнів.

4.                 Підтримка прийняття рішень. ШІ може надавати поради та рекомендації щодо оптимальних шляхів виконання практичних завдань на основі аналізу даних та інших факторів. Це може сприяти підвищенню якості та ефективності навчання, а також розвитку проєктно-технологічних компетентностей учнів.

5.                 Ресурси для самонавчання. ШІ може надавати доступ до додаткових навчальних ресурсів та матеріалів, що допомагають учням розширювати свої знання та навички за певними видами праці/напрямами навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології».

Хоча використання штучного інтелекту (ШІ) в освіті має чисельні переваги, воно також має певні недоліки і виклики. Наведу приклади кількох недоліків, які можуть виникнути при використанні ШІ в освіті:

1.                 Брак персонального підходу. Хоча ШІ може створювати персоналізовані навчальні програми, воно не завжди може повністю замінити вчителя. Важливість взаємодії з вчителем та спілкування в класі може бути недооціненою при використанні тільки технологій ШІ.

2.                 Ризик залежності від технологій. Використання ШІ може стати причиною того, що учні та вчителі стануть залежними від нього. Це може призвести до зниження навичок спілкування, проблем з концентрацією та інших аспектів соціального життя.

3.                 Брак етичного регулювання. Використання ШІ в освіті може викликати етичні питання, особливо в контексті збору та використання особистих даних учнів. Брак ефективного регулювання може призвести до порушень приватності та безпеки даних.

4.                 Ризик збільшення нерівності. Інфраструктура та доступність сучасних технологій може варіюватися в залежності від регіону та економічного статусу. Використання ШІ може поглибити нерівності, якщо не будуть прийняті заходи для забезпечення рівного доступу до навчальних можливостей.

5.                 Підвищення загрози кібербезпеки. Використання ШІ в освіті може зробити заклади освіти більш уразливими перед кібератаками та іншими загрозами кібербезпеки. Недостатня захищеність даних може призвести до витоку особистої інформації учнів та вчителів.

6.                 Питання недостатньої прозорості алгоритмів. Деякі системи ШІ можуть застосовувати складні алгоритми, що не завжди зрозумілі вчителям, учням або батькам. Це може створювати проблеми з прийняттям рішень та викликати недовіру до систем.

Ці недоліки підкреслюють важливість того, щоб враховувати етичні, соціальні та психологічні аспекти при впровадженні штучного інтелекту в освіті.

Використання штучного інтелекту (ШІ) в освіті відкриває низку психологічних аспектів, які варто враховувати при розробці та впровадженні нових технологій. Ось деякі з них:

1.                 Ставлення до сучасних технологій. Різні люди мають різне ставлення до технологій. Одні можуть бути ентузіастично налаштованими та готовими приймати нові інновації, тоді як другі можуть ставитися скептично або навіть з опором до нововведень. Важливо враховувати ці відмінності в сприйнятті технологій при їх впровадженні в освітній процес.

2.                 Стрес та тривога. Для окремих учнів та вчителів використання нових технологій може викликати стрес та тривогу. Не всі відчувають комфорт при роботі з новими інтерфейсами або програмами. Важливо надавати достатню підтримку та навчання для того, щоб зменшити стрес та підвищити комфортність користування технологіями ШІ.

3.                 Самооцінка та мотивація. Використання ШІ може впливати на самооцінку та мотивацію учнів. Окремі з них можуть відчувати, що вони не впораються з вимогами або не володіють достатніми навичками у користуванні технологіями. Важливо створити позитивне середовище, яке сприятиме розвитку самооцінки та мотивації до навчання.

4.                 Взаємодія з підлітками. У підлітковому віці особливо важливо враховувати психологічні аспекти використання технологій. Підлітки можуть бути більш схильні до залежності від технологій або відчувати соціальний тиск, пов’язаний з використанням інтернету та соціальних мереж.

5.                 Розвиток критичного мислення. Хоча ШІ може полегшити навчання та забезпечити доступ до великої кількості інформації, важливо розвивати критичне мислення учнів. Вони повинні бути здатними аналізувати, оцінювати та критично ставитися до інформації, яку вони знаходять в Інтернеті або отримують від систем ШІ.

Ці аспекти підкреслюють важливість того, щоб розуміти психологічні впливи використання штучного інтелекту в освіті та враховувати їх при розробці та впровадженні нових технологій.

Наприкінці заходу відбулося обговорення порушеної проблеми на основі прослуханих виступів. Учасники підвели підсумки та рекомендували до використання напрацьовану та озвучену на вебінарі інформацію в професійній діяльності вчителями трудового навчання, технологій та креслення Тернопільської області.

 

 

Олег КОЛОДІЙЧУК,

доцент кафедри змісту і

методик навчальних предметів,

кандидат педагогічних наук

_____________________________________________________________________________

Методичні рекомендації

розміщено на блозі «Для вчителів трудового навчання та технологій»

за адресою https://trudove-2020.blogspot.com/

середа, 14 лютого 2024 р.

Конкурсний вибір підручників для 7 класів (видавництво «Астон» )

 До 28 лютого триватиме конкурсний вибір підручників для 7 класів закладами освіти. Усі наші підручники отримали схвальні відгуки експертів та гриф МОНУ (наказ від 05.02.2024 р. № 124). Всі підручники видавництва «Астон» створені кращими авторськими колективами, провідними галузевими фахівцями, учителями-практиками, які із самого початку реалізують Концепцію НУШ.

Кожен підручник має методичну підтримку, що містить розробки і презентації уроків, календарно-тематичне планування, аудіододатки. Протягом всього навчального року наші авторські колективи супроводжують вивчення навчальних предметів креативними вебінарами.

Ознайомитися з підручниками для 7 класу НУШ та методичною підтримкою можна за покликанням       https://cutt.ly/TwVpAy44 

вівторок, 13 лютого 2024 р.

Конкурс підручників для 7 класу (видавництво "Ранок")

 

Видавництво «Ранок» із початку реалізації Концепції НУШ працює над оновленням змісту й методики навчання учнів на рівні базової середньої освіти, що є невід’ємною умовою реформи. Це передбачає створення нових підручників для реалізації компетентнісного підходу та особистісно орієнтованого навчання.

Саме зараз триває конкурс підручників для 7 класів, із якими вже наступного навчального року продовжиться втілення ідей і принципів НУШ в основній школі. У конкурсі підручників незмінно беруть участь підручники видавництва «Ранок», які отримали схвальні відгуки від експертних комісій та гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 05.02.2024 № 124 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 7 класу закладів загальної середньої освіти»).

Підручники для 7 класу видавництва «Ранок» створені кращими авторськими колективами за модельними навчальними програмами, які рекомендовано МОН України. Кожний підручник має електронний інтерактивний додаток на платформі ІЗЗІ, що містить інтерактивні завдання, відеоматеріали, тести з автоматичною перевіркою тощо. Корисним для вчителів буде також розділ «Методична підтримка» в кожному додатку, де зібрані матеріали, необхідні для роботи: модельна навчальна програма, календарно-тематичний план, методичні настанови для вчителя та ін. Підручники також супроводжуються авторськими вебінарами та майстер-класами за актуальними темами протягом навчального року.

Ознайомитися з підручниками для 7 класу НУШ, електронними додатками до них, а також переглянути методичну підтримку можна за покликанням:

https://i-ranok.weblium.site/pidruchniki-7-klas


пʼятниця, 9 лютого 2024 р.

четвер, 8 лютого 2024 р.

Опитування з проблеми використання ШІ в освіті

 Опитування для вчителів — розкажіть про свій досвід роботи зі штучним інтелектом в освітньому процесі Починаємо розробку рекомендацій із застосування ШІ в шкільній освіті спільно з Міністерством освіти і науки. Вже проаналізували світовий досвід, зокрема, рекомендації від Організації економічного співробітництва та розвитку, ЮНЕСКО, Європейської комісії та Офісу з питань освітніх технологій США. Водночас фідбек від українських учителів допоможе краще зрозуміти актуальний стан справ, виклики використання ШІ в освіті та способи їх подолання. 📲Пройдіть опитування за посиланням: https://forms.gle/n8g2Gtnq4GvZsqoq6 Дедлайн: 20 лютого 👩‍🏫 Доєднуйтеся до розробки ефективних рекомендацій та допоможіть зробити навчання більш інноваційним!